Книга „България е най-милитаристичната страна в света"

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Книга „България е най-милитаристичната страна в света"
Датировка:
1909 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан