Писмо от сарсанларския енорийски свещеник М. Павлов до пунктовия свещеник в Тутракан за разрушения по селската църква след земетресение от 10.11.1940 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Писмо от сарсанларския енорийски свещеник М. Павлов до пунктовия свещеник в Тутракан за разрушения по селската църква след земетресение от 10.11.1940 г.
Датировка:
18.11.1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан