Свидетелство на Никола Йорданов Керемедчиев от гр. Тутракан за завършен 1-ви клас през 1885/86 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Свидетелство на Никола Йорданов Керемедчиев от гр. Тутракан за завършен 1-ви клас през 1885/86 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан