Книга „Как са живели хората в старо време (очерки от първобитната култура)”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Книга „Как са живели хората в старо време (очерки от първобитната култура)”
Датировка:
1904 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан