Петиция на граждани на новоосвободения Тутракан против изселването им в Румъния. 12.11.1940 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Петиция на граждани на новоосвободения Тутракан против изселването им в Румъния. 12.11.1940 г.
Датировка:
12.11.1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан