Мемоар до представителите на държавите, призвани да въдворят мир между народите, гр. Бабадаг, 1918 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Мемоар до представителите на държавите, призвани да въдворят мир между народите, гр. Бабадаг, 1918 г.
Датировка:
17. 01.1918 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан