Списък на изселените за Румъния румъни от гр. Тутракан и околията за периода от 15.05. до 10.06.1942 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Списък на изселените за Румъния румъни от гр. Тутракан и околията за периода от 15.05. до 10.06.1942 г.
Датировка:
1941 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан