Списък на румъните, изселили се доброволно от Тутракан и околията от 2.11.1940 до 9.12.1940 г., включително заминали за Румъния през пропускателен пункт Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Списък на румъните, изселили се доброволно от Тутракан и околията от 2.11.1940 до 9.12.1940 г., включително заминали за Румъния през пропускателен пункт Тутракан
Датировка:
1940/17.03.1942
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан