Вестник „Напредък”, бр. 46, 25.02.1944, Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Вестник „Напредък”, бр. 46, 25.02.1944, Тутракан
Датировка:
25.02.1944
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан