Уволнителен билет от военна служба на Тодор Стоянов Карастоянов от Тутракан, поради това че през 1916 г. е отвлечен от румънските власти в Молдова

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Уволнителен билет от военна служба на Тодор Стоянов Карастоянов от Тутракан, поради това че през 1916 г. е отвлечен от румънските власти в Молдова
Датировка:
31 юни 1918 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан