Писмо от Георги Николов Аронов от Тутракан до близките му, изпратено от пленнически лагер в Гърция. 1920 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Писмо от Георги Николов Аронов от Тутракан до близките му, изпратено от пленнически лагер в Гърция. 1920 г.
Датировка:
20.май 1920 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан