Открит лист на Марин Енев Спиров от Тутракан, че има право да лови риба по р. Дунав и блатата в района на русенски и тутракански шинал. 31.Х. 1918 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Открит лист на Марин Енев Спиров от Тутракан, че има право да лови риба по р. Дунав и блатата в района на русенски и тутракански шинал. 31.Х. 1918 г.
Датировка:
31.10. 1918 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан