Писмо от кмета на община Тутракан, окръг Дуростор, до началника на секция „Пътища и комуникации” за разширение на улица „Силистра”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Писмо от кмета на община Тутракан, окръг Дуростор, до началника на секция „Пътища и комуникации” за разширение на улица „Силистра”
Датировка:
1935 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан