Документ за отнемане 1/3 от земята на Иван Янков в полза на румънската държава.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Документ за отнемане 1/3 от земята на Иван Янков в полза на румънската държава.
Датировка:
20.03.1926 г.; 1938 г.; 26.08.1941 г.
Епоха:
Ново време