Въпросник за нанесените вреди и загуби на отвлечените от румънците българи и български поданици. Въпроси и отговори за Иван Стоянов Грънчаров.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Въпросник за нанесените вреди и загуби на отвлечените от румънците българи и български поданици. Въпроси и отговори за Иван Стоянов Грънчаров.
Датировка:
1918 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан