Снимка „Завършилите ІV отделение в Тутракан през 1907/1908 г. с учителката си”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Завършилите ІV отделение в Тутракан през 1907/1908 г. с учителката си”
Датировка:
1907/1908 г.
Местонахождение:
ИМ-Тутракан