Пощенска картичка „Земеделска техника (вършачка) от 1910 г. на полето в действие”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Земеделска техника (вършачка) от 1910 г. на полето в действие”
Датировка:
26.08.1904 г.
Местонахождение:
ИМ-Тутракан