Снимка „Честване на 25-годишнината от ръкополагането на тутраканския архиерейски наместник сакеларий свещеник Игнатий Чернев.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Честване на 25-годишнината от ръкополагането на тутраканския архиерейски наместник сакеларий свещеник Игнатий Чернев.”
Датировка:
30.05.1904 г.
Местонахождение:
ИМ-Тутракан