Снимка „Бакърджийска работилница. 1925 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Бакърджийска работилница. 1925 г.”
Датировка:
По време на румънската окупация
Местонахождение:
ИМ-Тутракан