Снимка „Учредяване на Опълченското дружество в Тутракан.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Учредяване на Опълченското дружество в Тутракан.”
Датировка:
1890 г. [декември 1902 г.]
Местонахождение:
ИМ-Тутракан