Снимка „Тутракански граждани на площада пред Теодоровата къща в Тутракан.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Тутракански граждани на площада пред Теодоровата къща в Тутракан.”
Датировка:
Началото на ХХ век
Местонахождение:
ИМ-Тутракан