Снимка „Павилион на магазин „Тутракан –Русе по време на панаир”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Павилион на магазин „Тутракан –Русе по време на панаир”
Датировка:
Първа четвърт на ХХ в. (около 1925 г.) – датирана по аналогична снимка от фонда на ИМ-Тн с инв. № 57 (фф-и)
Местонахождение:
Фондохранилище „История”, Папка фф п. 1