Снимка на две момичета във военни униформи в Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка на две момичета във военни униформи в Тутракан
Датировка:
Датирана по снимка, постъпила през 2010 г. и заведена под ФФ инв. № 556, която е идентична с тази както по изображението, така и по почерка, адресата и подателя и посланието и посочени годините 1914-1918 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан