Църковен хор изпълнява патриотични песни в експозиция "Тутраканска епопея"