Презентация СПИ "Христо Ботев", с. Варненци

https://youtu.be/yaqKmCgsGf0