Открит урок в училището в с. Нова Черна

https://youtu.be/jYb8TI8UW4k