Пътуващо читалище в Тутракан

https://youtu.be/4jIdMJzgT8c