Триизмерна визуализация на съществуващо положение на Южна крепостна стена на античен кастел „Трансмариска“