Триизмерна визуализация на хипотетична реконструкция на антична крепост „Трансмариска“ - I етап