Събития и изложби
02.04.2019

Изложба "Избрани творби от студентски художествени практики на факултет по Изобразително изкуство при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведени в Тутракан"

                           30 години студентска практика в Тутракан

       През 80-те години на миналия век представители на градското ръководство на Тутракан се срещат с членове от администрацията на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, като се обсъжда възможността възпитаници на Факултета по Изобразително изкуство да усъвършенстват своите умения в дунавския град. В замяна на това студентите следва да дарят свои творби на града. През 1988 г. се сключва първият договор между Община Тутракан и Факултета по изобразителни изкуства при ВТУ, според който град Тутракан е домакин на 10-дневна творческа практика на студенти от университета от специалностите живопис, графика, скулптура, стенопис и др.

       Практиката завършва с експониране на изложба с творби на студентите, като определени от тях творби остават дарение на Община Тутракан за обогатяване на експозиционната зала на Историческия музей, респективно бъдещата Градска картинна галерия. Ръководител на първия пленер е доц. Стефан Стефанов – декан на факултета „Изобразително изкуство”. От 1988 до 1990 г. в Тутракан творят около 20 студенти със своите преподаватели, сред които са доц. Стефан Стефанов, Иван Тодев, Христо Минев, Мариус Лилов и др.

          След 1990 г. и политическите промени в България, последвани от икономическа и социална криза, за известен период от време се спира организирането на студентските художествени практики в Тутракан. Те са подновени отново след 1999 г. Традиция е ежегодно между 8 и 11 студенти да се вдъхновяват в Крайдунавския град. Сред тях са възпитаници на доц. Радко Спасов, проф. д-р Георги Костов, доц. Йордан Парушев, доц. Йордан Йорданов, доц. Иван Узунов и др. За периода от 2002 до 2018 г. те са оставили повече от 100 свои творби като дарение за картинната галерия в нашия град. Всички тези творби са експонирани в Изложбената зала на Историческия музей след приключване на всяка студентска практика. Избрани от тях стават част от фонда на Художествена галерия „Жельо Тачев“ в град Тутракан.

           Изложбата ще бъде открита на 11 април 2019 г. от 17 часа в Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан.