Събития и изложби
13.11.2015

Изложба "Плавателни съдове по река Дунав"

 Изложба "Плавателни съдове по река Дунав" се откри на 11 ноември в изложбената зала на Историческия музей. 

Тя се осъществи с финансовата помощ на Министерството на културата по проект "Мобилна изложба "Плавателни съдове по река Дунав". 

Изложбата включва архивен, документален, снимков и веществен материал, свързан с плавателните съдове от древността до нашето съвремие. За допълване атрактивността на изложбата са представени и макети на плавателни съдове от фонда на Исторически музей-Тутракан, както и макети от фонда на Регионален исторически музей-Русе.