Събития и изложби
25.01.2016

Изложба, посветена на Иван Кършовски, откриват в Тутракан

Изложбата е съвместна инициатива на РИМ – Добрич и Музея на възраждането „Ил. Макариополски” – Елена.  Експозицията разкрива живота и делото на Иван Кършовски, представяйки го като просветител, революционер, борец за църковна независимост и един от „строителите на съвременна България”. В същото време чрез схеми, текстове, снимков и документален материал се акцентира и върху спецификата на Възраждането в Добруджа и посланията на някои от най-великите българи, достигнали до нас.