Издания на музея
19.04.2016

Добруджа на кръстопътя на историята

Материали от научна конференция, посветена на 20 години от откриването на Исторически музей-Тутракан, 240 години от победата на Ал.В.Суворов при Тутракан, 135 години от Освобождението на България, 100 години от Междусъюзническата война и начало на организираното добруджанско движение. Публикувани са 34 научни доклада на музейни и научни работници от България, Русия и Украйна.

Добруджа на кръстопътя на историята /14.00 лв./