Издания на музея
19.04.2016

История на Тутракан - 1878-1944, Т.2

      „История на Тутракан” е подготвена след две години упорита работа. Двата тома са написани на академично ниво. Нейни автори са известни археолози и историци, както и специалисти от Историческия музей в Тутракан.

         Том 2 включва историята на Тутракан от 1878 до 1944 г. и е под научното ръководство на проф. д. и. н. Петър Тодоров от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, който е част и от авторския колектив. Автори са още д-р Володя Милачков и ст. н. с. д-р Благовест Нягулов от Института за исторически изследвания при БАН, доц. д-р Косьо Пенчиков от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Петър Бойчев – директор на Историческия музей в Тутракан.
      Томовете са илюстрирани с многобройни карти, цветни и чернобели фотографии. Изданието завършва с приложения, улесняващи читателя. В съставянето им и в цялостната подготовка на книгите са включени тутраканските музейни специалисти.

    Цена: 25 лв.
 При закупуване на двата тома се ползва отстъпка от цената. Общата сума е 35 лв.