Издания на музея
19.04.2016

Първата световна война и събитията на добруджанския фронт

   По повод 95 - годишнината от Тутраканската епопея Исторически музей-Тутракан организира Международна научна конференция „Първата световна война и събитията на Добруджанския фронт”, проведена на 8-9 септември 2011 г. Представят се 37 доклади и научни съобщения от Русия, Македония, Сърбия, Румъния и България, те се публикуват в настоящия сборник.

Първата световна война и събитията на добруджанския фронт /12.00 лв./