Издания на музея
19.04.2016

Етнографските музеи - презентации и терени

Сборник с изследвания от научна конференция, посветена на 40-годишнината от откриването на Етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене".  Научен редактор: доц. д-р Николай Ненов.

Тутракан, 2014

Цена: 10.00 лв.