Издания на музея
20.09.2017

"Там, край реката..." Александър Димитров

Книгата е предназначена за широк кръг от читатели. Основните акценти в нея са свързани с храм „Св. Николай” и Рибарска махала. На базата на публикувани и непубликувани до момента източници, авторът предава  атмосферата на дните, в които тутраканци са отстоявали правото си на собствена църковна сграда, за трудностите, срещани по пътя на оцеляване на вярата и българщината. В книгата са намерили място и малко известни факти за живота на града в изминалите десетилетия.

Цена 10 лв.