Издания на музея
08.09.2016

"Те загинаха за Добруджа" Петър Бойчев, Радослав Симеонов

Внушителните 882 страници съдържа дългогодишният усърден труд на двамата автори историци Петър Бойчев и Радослав Симеонов, съответно от музеите в Тутракан и Добрич – там, където се намират двете най-големи военни гробища на територията на страната от времето на Първата световна война. Съвременната ни историография отдавна се нуждаеше от такова ценно издание, защото в него са поместени имената на всички български войници и офицери, загинали на Добруджанския и т. нар. Серетски фронт по време на Голямата война, архивни данни, карти, схеми, снимки, справочен апарат и др.

Цена 50 лв.