Издания на музея
08.09.2016

Героите на Тутраканската епопея

Книгата „Героите на Тутраканската епопея” е посветена на 100-годишнината от Тутраканската епопея и е в памет на българските воини, оставили костите си в името на националния идеал в Мемориалния комплекс „Военна гробница-1916 г.” Тя е издание на Исторически музей - Тутракан и е закономерно и очаквано събитие. Нейният автор Петър Бойчев е един от най-задълбочените изследователи на Тутраканската операция от септември 1916 г. Книгата е предшествана от задълбочения труд на Петър Бойчев „Тутраканската епопея”, отпечатана в две издания (2003 и 2010 г.), в която авторът представя детайлно и всестранно битката за Тутракан – едно от най-големите сражения на българската армия не само през Първата световна война. Там като приложение са публикувани имената на загинали при Тутракан български воини. В резултат на продължилите и впоследствие сериозни исторически проучвания по темата, списъкът е попълнен и актуализиран и е представен като самостоятелно издание. Освен патриотичните подбуди и засиленият обществен интерес към доскоро премълчавананата тема за съдбата на Добруджа и националното единение, авторът е мотивиран да издаде книгата и от желанието да помогне на много хора, които търсят информация за свои родственици, загинали при Тутракан преди 100 години. Така общественият интерес и стремежът към възстановяване и съхраняване на родовата история по естествен път очертават интереса на автора към темата и стремежа имената на героите да излязат от забвение. 

 Цена: 15 лева