Издания на музея
19.04.2016

Добруджа - политика, общество, стопанство и култура XIX - XX век

Сборник с изследвания. В него са отпечатани материали от Международна научна конференция, посветена на 75-годишнината от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към България, която се проведе на 17-18 септември 2015 г. в гр. Тутракан и гр. Добрич. 

Добруджа - политика, общество, стопанство и култура XIX - XX век /20.00 лв./