Издания на музея
19.04.2016

Развитие на здравното дело в Тутракан

     На основата на твърде оскъден материал за периода след Освобождението до 1913 г. и още по оскъден за периода на румънската окупация, историята на здравното дело е разработен сравнително пълно според наличните източници до 1944 г. Периодът на тоталитарния социализъм е застъпен по широко, в предвид на широкия документален материал, в изследването са включени и периода на демократичните промени.

      Текстът е научнопопулярен и е достъпно разбираем за всички. Читателите ще открият и богат фотодокументален материал, ще си припомнят миналото, а младите ще научат интересни факти от развитието на здравното дело в Тутракан. Приканваме и онези, който могат да допълнят с нови факти, снимки или спомени също да подпомогнат да продължи изследването.

      Изд. 2009 г.

      Цена: 6 лв.