Издания на музея
19.04.2016

Реката и времето

Реката и времето

Сборник с изследвания

Материали от Международна научна конферения "Реката и времето", посветена на 35 години от основаването на Етнографски музей "Дунавски риболов и лодкостроене". 
Конференцията се проведе на 22-23 октомври в гр. Тутракан с научен ръководител ст.н.с. ІІ д-р Людмил Вагалински.

Изд. 2010

Цена: 10 лв.