Дървена лъжица

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
Етнография
Наименование:
Дървена лъжица
Датировка:
хх в
Местонахождение:
ЕМДРЛ