Тежест за рибарска мрежа от кост

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
Етнография
Наименование:
Тежест за рибарска мрежа от кост
Датировка:
Антична
Местонахождение:
Експозиция на ЕМДРЛ