Харпун от кост

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
Етнография
Наименование:
Харпун от кост
Датировка:
Енеолит
Местонахождение:
Експозиция на ЕМДРЛ