Лава -кърмакуци

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
Етнография
Наименование:
Лава -кърмакуци
Местонахождение:
Експозиция на ЕМДРЛ