Събития и изложби
03.09.2023

„КОГАТО МОМЧЕТО СТАВА МЪЖ …” КАЗАРМАТА ПРЕЗ „ОНЕЗИ” 45 ГОДИНИ“

Уважаеми приятели на музея в Тутракан, посетители на културно-историческото наследство на града на Българската бойна слава, помните ли казармата?
Ако пазите топли или не чувства към това отминало време или сте от поколението, което не е служило в казарма предлагаме ви да посетите една интересна и нетрадиционна гостуваща изложба.
На 4 септември 2023 г. от 17 часа с Изложбената зала на Исторически музей - Тутракан ще се открие мобилната експозиция „КОГАТО МОМЧЕТО СТАВА МЪЖ …” КАЗАРМАТА ПРЕЗ „ОНЕЗИ” 45 ГОДИНИ“. Неин автор гл. ас. д-р Илия Вълев от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
Изложбата разглежда редовната (наборна) военна служба в контекста на периода на социализма в България. Време, което е още спорно, но и достатъчно отдалечено от нас, за да може да се направи по-ясна и безпристрастна оценка за него. Наборната военна служба дълго време играе значима роля не само в живота на българските мъже, но и на всяко българско семейство. Генерация след генерация – дядовци, бащи, синове, внуци – са зачислявани в редовете на войската и са „изпълнявали своя дълг към род и Отечество“. Казармата е не само държавен регламентиран акт, но и изключително важна част от живота на цялото българско общество. Влизайки в казармата, момчето пораства, там възмъжава и става истински мъж.
Изложбата ще гостува в Тутракан до 10 октомври, вход свободен.