Събития и изложби
30.06.2022

„Дигитални подходи в музейна експозиция на Дунавски риболов и лодкостроене”

В края на юни месец 2022 г. Исторически музей Тутракан приключи с изпълнението на проект „Дигитални подходи в музейна експозиция на Дунавски риболов и лодкостроене”. Целта на проекта бе опазване и популяризиране на културното наследство по поречието на р. Дунав в България чрез неговата дигитализация и разработване на средствa за подобрен достъп до него със съвременни технологии за предаване на културно съдържание.
По проекта е създадено дигитално пространство guided tour, което позволява виртуална разходка в залите на музея, която може да бъде придружена с гид на живо. Това ще улесни посетителите дори и в пандемичните условия в последните години. 
В допълнение към виртуалния музей бе създадено VR-видео, свързано с риболова по реката, както и забележителности от флората и фауната на района около гр. Тутракан, вкл. резервата Малък Преславец и забележителности около гр. Тутракан. То предоставя цялостно потапяне на посетителя в атмосферата на характерния традиционен занаят, съчетан с преживяване сред природните ценности на района. По този начин експозицията на музея „оживява“ извън витрините и едновременно с това прави експонирането на елементите от този традиционен занаят по-достъпни, по-любопитни и по-интересни за посетителите.
Като част от проекта е създадена дигитална изложба за Гигантски риби по поречието на Дунава и албум, които могат да бъдат разгледани на сайта на музея.
Проектът е на стойност 12000 лв. и е финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО`21 /Съхранение и популяризиране на културното наследство".

Виртуален тур

Изложба "Гигантски риби по поречието на Дунав"

Дигитален албум за риболова и лодкостроенето