Издания на музея
19.04.2016

Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916-1918 г.

Материали от научна конференция, посветена на 90-годишнината от Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа, проведена в гр. Тутракан на 4 и 5 септември 2006 г.

Научен ръководител: чл.кор. д.и.н. Георги Марков

Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916-1918 г. /12.00 лв./