Издания на музея
19.04.2016

Приносът на Тутракан в националната и европейска култура

Сборникът, разкрива ролята и приноса на Тутракан в националното и европейско културно развитие, мястото, което заема малкия крайдунавски град на европейския континент, с превратната си история, чрез своето социално-икономически развитие и чрез своите обществени и културни дейци. Специално внимание се отдели на животът и дейността на личности от родът Мавродинови, оставили диря в националната ни история и култура.


В сборникът са публикувани материалите на проф. д-р Лиляна Мавродинова, ст.н.с. д-р Румяна Дончева и н.с. д-р Лиана Гълъбова от Института по изкуствознание, Ани Златева и д-р Володя Милачков от Института по история при БАН, Елена Бугарчева от Централен държавен архив, музейните дейци Даниела Иванова и Екатерина Николова.

Изд. 2009 г.

Приносът на Тутракан в националната и европейска култура /4.00 лв./